Termíny

25.4.2018 09:30 - Data Festival

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Témata a pravidla diplomových prací

Uchazeč o vybrané téma z nabídky témat diplomových prací pro obor Kognitivní informatika kontaktuje příslušného pedagoga ohledně získání souhlasu s vedením práce a domluvy detailů. Nabídka nijak neomezuje možnost navrhnout si vlastní téma, pro ně je však zapotřebí najít příslušného vedoucího a získat jeho souhlas.

Tvorba a odevzdávání diplomové práce se řídí pravidly studijního programu Aplikovaná informatika.

Užitečné pomůcky: