Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Přehled kurzů

Související stránky

V rámci magisterské specializace Kognitivní informatika jsou studovány tyto kurzy:

Sylaby povinných kurzů
Informační modelování organizací Enterprise Information Modelling
Inteligentní systémy Intelligent Systems
Kognitivní věda Cognitive Science
Komplexní systémy Complex Systems
Simulace systémů Simulation of Systems
Simulace systémů (v angličtině)  
Teorie spontánního řádu a samoorganizace Theory of Spontaneous Order and Self-Organization
Základy neurověd Foundations of Neurosciences
Znalosti a ontologické inženýrství Knowledge and Ontological Engineering
Diplomový seminář KIT KIT Diploma Seminar
 
Sylaby volitelných kurzů
Business Process Engineering (projekt) Business Process Engineering (project)
Ekonomická a informační etika Economic and Informational Ethics
Ekonomie životního prostředí a ekologická politika Environmental Economics and Policy
Filosofické problémy kvantifikace a měření Philosophical Problems of Quantification and Measurement
Filosofie jazyka Philosophy of Language
Filosofie mysli Philosphy of Mind
Informace a média Information and Media
Kognitivní psychologie a tvořivost v informatice Cognitive Psychology and Creativity in the Computer Science
Logické programování Logic Programming
Logika a sémantika Logic and Semantics
Metody a nástroje zpracování textových informací Text Information Processing Methods and Tools
Reprezentace a zpracování znalostí na WWW Knowledge Representation and Reasoning on the WWW
Řízení podnikové informatiky IT Management
Řízení projektů IS/ICT IS/ICT Project Management
Teorie informace a inference Information and Inference Theory
Umělé neuronové sítě Artificial Neural Networks
Úvod do teorie systémů Introduction to the Systems Theory