Funkční organizace studia: 3 modulová architektura

Studijní program je rozdělen do tří modulů, které jsou vzájemně propojeny. Moduly se vzájemně doplňují tak, že první tvoří základ ostatním dvěma, přičemž třetí modul umožňuje doladit vzdělání absolventa ve smyslu podrobnějšího zájmu o specifické oblasti. Obsahově jsou jednotlivé moduly zaměřeny:

A. směrem k vědním základům relevantních oborů, tento modul zahrnuje oblasti:

Modul je tvořen převážně povinnými předměty pro první rok studia.

B. na relevantní aplikační oblasti, tento modul zahrnuje oblasti:

Modul tvoří ostatní povinné a některé volitelné předměty.

a dále na C. ostatní oblasti a fenomény, které mohou hrát důležitou doplňkovou úlohu v konkrétním zaměření studenta. Tento modul zahrnuje oblasti:

V této skupině předmětů přirozeně očekáváme největší variantnost budoucího vývoje.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague