Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Časová organizace studia

Související stránky

V prvním ročníku převažují předměty povinné, a to i v rámci určeného počtu kreditů (tj. menší prostor pro volitelné předměty), v druhém pak volitelné. Předpokládáme, že hlavním cílem studia bude:

  • v prvním roce především vytvořit společný znalostní základ specializace,
  • zatímco v druhém roce bude mít student možnost si tento společný základ doplnit z širšího výběru předmětů, představujících různé detailní zaměření finálního vzdělání.

Tomu napomůže i diplomový seminář, jenž je sice veden mezi povinnými předměty (diplomová práce je povinná), ale student má možnost si určit/dotvořit jeho tematické zaměření.