Časová organizace studia

V prvním ročníku převažují předměty povinné, a to i v rámci určeného počtu kreditů (tj. menší prostor pro volitelné předměty), v druhém pak volitelné. Předpokládáme, že hlavním cílem studia bude:

Tomu napomůže i diplomový seminář, jenž je sice veden mezi povinnými předměty (diplomová práce je povinná), ale student má možnost si určit/dotvořit jeho tematické zaměření.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague