Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Studijní plán

Související stránky

  Hodinová dotace Semestr studia
Název předmětu/skupina předmětů

Ident

cv

ECTS

1.

2.

3.

4.

Oborově povinné předměty      

46

9

12

15

10

Informační modelování organizací 4IT415

2

2

6

X

Inteligentní systémy 4IZ631

2

2

3

X

Kognitivní věda 5FI404

4

0

6

X

Komplexní systémy 4IZ636

2

0

3

X

Simulace systémů 4IT495

2

2

6

X

Teorie spontánního řádu a samoorganizace 5FI425

2

0

3

X

Základy neurověd 4IT420

2

0

3

X

Znalosti a ontologické inženýrství 5FI430

2

2

6

X

Diplomový seminář KIT 4IT517

0

4

10

X

Oborově volitelné předměty

23

12

5

6

Business Process Engineering (projekt) 4IT440

0

2

4

Ekonomická a informační etika 5FI319

2

0

4

Ekonomie životního prostředí a ekologická politika 5ZP400

2

2

6

Filosofické problémy kvantifikace a měření 5FI316

2

0

3

Filosofie jazyka 5FI426

2

0

3

Filosofie mysli 5FI427

2

0

3

Informace a média 4SA525

0

2

3

Kognitivní psychologie a tvořivost v informatice 3PS432

2

2

6

Logické programování 4IZ530

0

2

3

Logika a sémantika 4IZ617

2

2

6

Metody a nástroje zpracování textových informací 4IZ420

2

2

6

Reprezentace a zpracování znalostí na WWW 4IZ440

2

2

6

Řízení podnikové informatiky 4IT417

4

2

8

Řízení projektů IS/ICT 4IT414

2

2

6

Teorie informace a inference 4IZ410

2

2

6

Umělé neuronové sítě 4IZ561

0

2

3

Úvod do teorie systémů 4SA428

2

0

3

Volně volitelné předměty z celé VŠE

6

3

3

Předměty vedlejší specializace

30

10

10

10

Státní zkoušky

15

15

Státní závěrečná zkouška z vedl. spec.

3

X

Státní závěrečná zkouška odborná

6

X

Obhajoba diplomové práce

6

X

Celkem

120

31

30

31

28