Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Naši absolventi – Success Story

Související stránky

Na této stránce uveřejňujeme příběhy některých absolventů našeho oboru, které jsou, navzdory útlému věku oboru, pozoruhodné, či významné. Nečiníme si nárok na jedinou pravdu a rozhodně nechceme žádný pozoruhodný příběh pominout. Proto nám prosím posílejte tipy na absolventy, jejichž příběhy jsme snad opomněli a jimž se tímto předem omlouváme.

—————————————————————

Václav Belák

Narodil se v Lipníku nad Bečvou v roce 1984. Vystudoval Gymnázium Jakuba Škody v Přerově, a poté Kognitivní informatiku a inteligentní  systémy na VŠE. V průběhu studií pracoval ve dvou pražských firmách jako programátor a později jako konzultant a architekt.
Práce v byznysu byla velmi zajímavou zkušeností, ale táhlo mě to více k výzkumu. Mimo jiné vynikající učitele jsem měl to štěstí se poznat i s Doc. Svátkem, který vede nefromální výzkumnou skupinu KEG (Knowledge Engineering Group) na VŠE, a který mě během vedení diplomové práce „vtáhl“ do světa vědy. Po obhájení diplomky jsem odjel na tříměsíční stáž do Digital Enterprise Research Institutu pri NUI v Galway v Irsku. Má stáž byla primárně zaměřena na vývoj vizualizačního software pro dynamické komunity extrahované ze sociálních sítí a identifikaci zlomových událostí v jejich životě (např. rozdělení komunity na více skupin).

V oblasti analýzy a modelování sociálních sítí/systémů nadále pokračuje jako PhD student v témže institutu. Vašek Belák je zakládajícím aktivistou a neúnavným přispěvatelem v diskusi Google Group Kognitivní informatika. Je jedním z hlavních tahounů oborové komunity.

Odkazy: http://belak.net, http://belak.net/blog, http://www.deri.ie, http://uimr.deri.ie

—————————————————————

Ondřej Bečev

Je v současnosti doktorandem na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze. V roce 2011 absolvoval s červeným diplomem magisterský program Kognitivní Informatika na FIS VŠE s vedlejší specializací Filosofie. Jako diplomovou práci zpracovával teoretickou tezi o anomální kognici doprovázenou experimentální ganzfeld studií pod vedením doc. Karla Pstružiny a s oponenturou doc. Ivana M. Havla.

Je energickým propagátorem kognitivní vědy a spoluzakladatelem Společnosti pro kognitivní vědu a filosofii. Zúčastnil se studijních pobytů a letních škol na New Bulgarian University v Sofii a a Eötvös Loránd University v Budapešťi. Patří mezi pravidelné účastníky Zimních škol kognitivní psychologie a Nicovských filosofických kolokvií.

Zabývá se filosofií mysli, problémem vědomí a rád by se pustil do neurofilosofie. Okrajově se zajímá také o kognitivní religionistiku a embodied cognition. V roce 2010 zvítězil v soutěži SVOČ v kategorii filosofických esejí se svou prací o gnózi a novoplatonismu.

Pracuje na své disertační práci Přirozené a umělé vědomí a chystá se zabrousit na pole výzkumu svobodné vůle s tématem Neural correlates of conscious intention.

Od letního semestru 2012 se angažuje ve výuce předmětu Kognitivní věda na KI VŠE a je připraven vést bakalářské práce na témata Turingův test, extended cognition, Brain-Computer Interface a další.

Ondřej je, vedle Vaška Beláka, dalším z hlavních tahounů oborové komunity, kromě Společnosti pro kognitivní vědu a filosofii je angažován také v organizaci tradičních Sympósionů Kognitivní informatiky.

Odkazy: http://ondrej.becev.czhttp://vse.academia.edu/OndřejBečev

—————————————————————

Připravované příběhy dalších absolventů:

Tereza Jeníčková