Vstupní předpoklady

Základním požadavkem, kladeným na uchazeče, je ukončené bakalářské vzdělání v oboru informatika. Vzhledem k širokému pojetí oboru informatika je konkrétně požadováno:

Tyto požadavky by v zásadě měli splňovat absolventi všech typických bakalářských studijních oborů informatiky na vysokých školách v České republice. Podrobnější představu si lze učinit z profilu tohoto bakalářského studijního oboru na VŠE. Posouzení splnění vstupních předpokladů je předmětem přijímacího testu, k němuž bude uchazeč pozván na základě přihlášky ke studiu.

Okruhy znalostí k přijímací zkoušce


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague