Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Okruhy, otázky a doporučená literatura

Související stránky

Upozornění: Přehled otázek je orientační a předmětem dodatečných úprav. Sledujte jej proto pravidelně.

Otázka Okruh Autor Literatura k okruhu
1. Řešení úloh ve stavovém prostoru: definice stavového prostoru, slepé a heuristické prohledávání.
2. Chyba rozhodnutí, rozhodování za rizika a neurčitosti.
3. Teorie her: optimální strategie u antagonistických a neantagonistických her, minimax a alfa-beta prořezávání.
4. Fuzzy množiny, fuzzy relace a fuzzy inference.
5. Neuronové sítě: typy architektur a metody učení.
6. Úloha strojového učení, učení jako prohledávání, učení jako aproximace, adaptivní přístupy k učení.
1. Inteligentní systémy a neuronové sítě Berka Petr Umělá inteligence I, Mařík V., Štěpánková O., Lažanský J. a kol., 1993, ISBN 80-200-0496-3.
Umělá inteligence II, Mařík V., Štěpánková O., Lažanský J. a kol., 1997, ISBN 80-200-0504-8.
Umělá inteligence III, Mařík V., Štěpánková O., Lažanský J. a kol., 2001, ISBN 80-200-0472-6.
Umělá inteligence IV, Mařík V., Štěpánková O., Lažanský J. a kol., 2003, ISBN 80-200-1044-0.
Informatika pre sociálne vedy, Kvasnička V., Pospíchal J., 2005, ISBN 80-223-1941-4.
7. Systémová komplexita a samoorganizace: Strukturální a funkční komplexita. Příklady komplexních systémů. Souvislost pojmů samoorganizace, emergence, synergie a adaptace. Příklady samoorganizce. Monotónní a nemonotónní komplexita. Příklady formálních definic komplexity.
8. Celulární automaty (CA): Definice CA Druhy CA. Hra Life. Wolframovy 4 třídy chování CA. Zobecnění CA. Samoreprodukce v CA. Výpočetní univerzalita v CA. Využití CA jako modelovacího nástroje.
9. Komplexní sítě: Příklady komplexních sítí. Stupeň uzlu, distribuce stupňů uzlu, typy distribucí stupňů. Shlukový koeficient. Typy komplexních sítí, jejich vlastnosti a příklady. Aplikace teorií o komplexních sítích.
10. Multiagentní modely (Agent-based models, ABM): Agent. Autonomie a situovanost. Charakteristiky ABM. Vztah ABM a jiných typů modelů. Vhodnost použití ABM. Multiagenntí modely IPD a evoluce kooperace. Multiagentní ekonomické modely (Agent based Computational Economy, ACE). Nástroje pro modelování ABM.
2. Komplexní systémy Burian Jan Barabási, Albert-László. V pavučině sítí. Paseka. 2005.
Brockman, J. (ed.). Třetí kultura. Academia. Praha. 2008.
Burian, J. Multiagentní modely sociálních organizací. In: Marků, P. (ed.). Kognice 2007. Univerizta Palackého. Olomouc. Dostupné na WWW: < http://eldar.cz/honza/articles/burian_agents.doc >.
Burian, J. Multiagentní model transakčních nákladů na finančních trzích. In: Kvasnička, V. Kelemen, J. Pospíchal, J. (eds.). Kognice a umělý život VIII. 2008. Slezská univerzita. Opava. Dostupné na WWW: < http://eldar.cz/honza/articles/burian_ace_fin_market_tc.doc >.
Burian, J. Evoluce averze k riziku a nejistotě. In: Kvasnička, V. Kelemen, J. Pospíchal, J. (eds.). Kognice a umělý život VII. 2007. Slezská univerzita. Opava. Dostupné na WWW: < http://eldar.cz/honza/articles/burian_evoluce_averze.doc >.
Burian, J. Samoorganizace a kognice. In Kelemen, J., Kvasnička V. (eds.). Kognice a umělý život VI. Opava. Slezská univerzita v Opavě. 2005. Dostupné na WWW: < http://eldar.cz/honza/articles/burian_samoorganizae_kognice_final.doc >.
Capra, F. Tkáň života. Academia. Praha. 2004.
Havel, I. M. Přirozené a umělé myšlení jako filosofický problém In: Umělá inteligence III. (V. Mařík a kol., editoři), Academia, Praha 2001, s. 17-75. Dostupné na WWW: < http://www.cts.cuni.cz/reports/1999/CTS-99-11.htm >.
Kauffman, S. Čtvrtý zákon. Paseka. Praha a Litomyšl. 2004.
Kubík, A. Inteligentní agenty. Grada. 2004.
Mandelbrot, B. Fraktály. Mladá fronta. Praha. 2003.
Highfield, R. Coveney, P. Mezi chaosem a řádem. Mladá Fronta. Praha. 2003.
Axelrod, R. (2003): Advancing the Art of Simulation in the Social Sciences. Japanese Journal for Management Information System, Special Issue on Agent-Based Modeling, Vol. 12, No. 3, Dec. 2003.
Axelrod, R. (1987): The Evolution of Strategies in the Iterated Prisoner’s Dilemma. In Lawrence Davis (ed.), Genetic Algorithms and Simulated Annealing. London: Pitman, and Los Altos, pp. 32-41. Available on WWW: < http://www-personal.umich.edu/~axe/research/Evolving.pdf >.
Cools, S.B., C. Gershenson, and B. D’Hooghe (2006): Self-organizing traffic lights: A realistic simulation. Available on WWW: < http://uk.arxiv.org/abs/nlin.AO/0610040 >.
Corning, Peter A. (2002), The Re-Emergence of „Emergence: A Venerable Concept in Search of a Theory. Complexity 7(6): 18-30.
De Wolf, Tom & Tom Holvoet (2005), Emergence Versus Self-Organisation: Different Concepts but Promising When Combined“, Engineering Self Organising Systems: Methodologies and Applications, Lecture Notes in Computer Science: 3464, 1-15.
Gell-Mann, M. What Is Complexity?. Complexity. 1995, Vol 1, no. 1.
Huang, Chung-Yuan, Sun, Chuen-Tsai and Lin, Hsun-Cheng (2005). Influence of Local Information on Social Simulations in Small-World Network Models. Journal of Artificial Societies and Social Simulation 8(4)8. Available on WWW: < http://jasss.soc.surrey.ac.uk/8/4/8.html >.
J. Goldstein. Emergence as a Construct: History and Issues. Emergence 11: 1999, pp. 49-72.
Hammond, R. A., Axelrod, R. (2005): The Evolution of Ethnocentrism. The Journal of Conflict Resolution. Beverly Hills: Dec 2006. Vol. 50, Iss. 6; pg. 926, 11 pgs.
Hoffmann, R. (2000): Twenty Years on: The Evolution of Cooperation Revisited. Journal of Artificial Societies and Social Simulation vol. 3, no. 2. Available on WWW: < http://jasss.soc.surrey.ac.uk/3/2/forum/1.html >.
Kauffman, S. (1995): At Home in the Universe: The Search for the Laws of Self-Organization and Complexity. Oxford University Press. Langton, C. G. Computation at the edge of chaos. Physica D, 42, 1990.
Macy, W. M., Willer, R. (2002): From factors to actors: Computational sociology and agent-based modeling. Annual Review of Sociology; 2002; 28, pg. 143.
Sporns, O. Tononi, G. and Edelman, G.M. Connectivity and complexity: the relationship between neuroanatomy and brain dynamics. Neural Networks, 13:909–992, 2000. Available on WWW: < http://php.indiana.edu/~osporns/nn connectivity.pdf >.
Sporns, O. Tononi, G. Classes of network connectivity and dynamics. Complexity, 7:28–38, 2002. Available on WWW: < http://php.indiana.edu/~osporns/complexity 2002.pdf >.
Wuensche, A. Discrete Dynamical Networks and their Attractor Basins. In: Complex Systems ’98. University of New South Wales, Sydney, Australia. 1998.
Wolfram, S. A New Kind of Science. Wolfram Media. 2002.
11. Shannonovská míra informace a entropie (definice a vlastnosti).
12. Vlastnosti kódů (vlastnost prefixu, separability, úplnosti, Kraft-McMillanova nerovnost, střední délka, optimalita).
13. Algoritmy konstrukce optimálních kódů.
14. Podstata Shannonových vět o možnosti přenosu zpráv komunikačním systémem se šumem.
15. Rozhodovací tabulky a jejich vlastnosti.
16. Rozhodovací strom, jeho střední délka a entropie.
17. Podstata různých algoritmů konstrukce rozhodovacích stromů.
18. Dedukce ve výrokové logice (odvozovací pravidla, dokazatelnost, věta o dedukci).
19. Dedukce v predikátové logice (odvozovací pravidla, dokazatelnost, rezoluční princip, automatické dokazování).
20. Pravdivostní funkce logických spojek ve fuzzy logice (konjunkce, disjunkce, implikace).
21. Vzájemné srovnání Lukasziewiczovy, součinové a Gödelovy logiky.
22. Využití Bayesovských sítí pro reprezentaci podmíněných nezávislostí.
23. Inference v Bayesovských sítích.
24. Pseudobayesovská inference v expertních systémech.
3. Teorie informace a inference Ivánek Jiří Principy digitální komunikace, Jiroušek, R., – Ivánek, J. – Máša, P. – Toušek, J. – Vaněk, N., ISBN 2006, 80-7335-084-X.
Formální logika. Neformální výklad základů formální logiky, JIRKŮ, Petr – VEJNAROVÁ, Jiřina, 2000, ISBN 80-245-0054-X.
Základy matematické informatiky I. Informace a automaty, IVÁNEK, J., 1991, ISBN 80-7079-673-1.
Metody reprezentace a zpracování znalostí v umělé inteligenci, JIROUŠEK, Radim, 1995, ISBN 80-7079-701-0.
Uncertain Information Processing in Expert Systems, HÁJEK, Petr – HAVRÁNEK, Tomáš – JIROUŠEK, Radim, 1992, ISBN 0-8493-6368-3.
Logické programování I. Základy programování v jazyce Prolog, SVÁTEK, Vojtěch, 2003, ISBN 80-245-0627-0.
Formální logika v umělé inteligenci, LUKASOVÁ, A., 2003, ISBN 80-251-0023-5.
25. Základní pojmy elementární (výrokové a predikátové logiky) včetně její axiomatizace. Syntatická a sémantická chrakterizace. Pojmy bezespornosti, roznodnutelnosti a úplnosti.
26. Pojem a předmět sémantiky: Principy modelování významu, sémantika z pohledu možných světů.
27. Neklasické logické systémy: vícehodnotové logiky (3 hodnotové a n-hodnotové logiky), fuzzy logiky vs. pravděpodobnostní logiky, modální logiky.
4. Logika a sémantika Jirků Petr Formální logika. Neformální výklad základů formální logiky, Jirků, P., Vejnarová, J., 2005, ISBN 80-7079-663-4.
Logika s sémantika, Jirků, P., Vacura, M., 2007, v přípravě.
Možnost, skutečnost a nutnost, Kolman, V. (ed.), 2005, ISBN 80-7007-203-2.
Systém klasické výrokové logiky, jeho rozšíření a alternativy, Peregrin, J., 2004, ISBN 80-200-1187-0.
Logicko-sémantická propedeutika, Tugendhat, W., 1997, ISBN 80-86027-02-3.
Neúplnost. Důkaz a paradox Kurta Goedela, Goldsteinová, R., 2005, ISBN 80-7363-057-7.
The Unknowable, Chaitin, G., 1997, ISBN 981-4021-72-5.
28. Informace a entropie.
29. Chaos a řád.
30. Hayekova teorie spontánního řádu.
31. Biologický, sociální a kulturní evolucionismus.
32. Hayekova teorie neuronových sítí.
33. Univerzální logická gramatika a spontánní geneze jazyka.
34. Apriorismus Rakouské ekonomické školy.
35. Hegelova teorie geneze individuálního sebeuvědomění a její kritické překonání.
36. Metody a meze poznávání a modelování tržního řádu.
5. Teorie spontánního řádu a samoorganizace Pavlík Ján F. A. Hayek a teorie spontánního řádu. (k dispozici studentům v elektronické formě), Pavlík, J., 2004, ISBN 80-86419-57-6.
F. A. Hayek, Právo, zákonodárství a svoboda I-III, Academia, Praha 1991, ISBN 80-200-0278-2.
F. A. Hayek, Osudná domýšlivost, Sociologické nakladatelství, Praha 1995, ISBN 80-85850-05-2.
Austrian Economics and the Problems of Apriorism. in: E-LOGOS, ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006.
Pavlík, J., 2006, http://nb.vse.cz/kfil/elogos/science/pavl106.pdf, ISSN 1211-0442.
Kontrarevoluce vědy. (k dispozici studentům v elektronické formě), Hayek, F. A., 1995, ISBN 80-85787-87-3.
Využívání informací ve společnosti. (k dispozici v elektronické formě), Hayek, F. A.;, 1991, ISBN 80-85190-21-4.
Lidské jednání, Mises, L. von, 2006, ISBN 80-86389-45-6.
37. Funkce endoceptivní struktury při vnímání.
38. Receptory a jejich funkce při vnímání.
39. Vztah mysli a mozku.
40. Možné členění paměti a její principy.
41. Nevědomí jeho pojetí a funkce.
42. Spánek, fáze spánku a jejich funkce ve vztahu k mysli.
43. Vztah uvědomění a jazyka.
44. Operace lidského myšlení.
45. Pojetí intencionality a obsahů lidského myšlení.
46. Generátory a inhibitory lidského myšlení.
47. Etapy tvořivého myšlení a jejich popis.
48. Možná pojetí intuice.
6. Kognitivní věda a základy neurověd Pstružina Karel PSTRUŽINA, K., Svět poznávání, 1998, ISBN 80-7182-074-1.
PSTRUŽINA, Karel, Etudy o mozku a myšlení, 1996, ISBN 80-7079-280-9.
CRICK, Francis, Věda hledá duši : Překvapivá domněnka, 1997, ISBN 80-204-0633-6.
NOSEK, J., Mysl a tělo v analytické filosofii, 1997, ISBN 80-7007-091-9.
FODOR, J., The Mind doesńt work that way, ISBN 0-262-06212-7.
ECCLES, J. C. – POPPER, K.R., The Self and its Brain, ISBN 0-7100-9584-8.
ECCLES, J. C., Human Mystery, ISBN 0-387-09016-9.
CHURCHLAND, P. S., Neurophilosophy, ISBN 0-262-03116-7.
PINKER, S., How the Mind Works, ISBN 0-393-31848-6.
ARMSTRONG, D. M., The Mind-Body Problem, ISBN 0-8133-9056-7.
GAZZANIGA, M.S., Nature and Mind, 1994, ISBN 0-465-04863-3.
SEARLE, J. R., Mozek, myšlení a věda, 1996, ISBN 80-204-0509-7.
MINSKY, M., Konštrukcia mysle, ISBN 80-7115-107-6.
FLANAGANN, O., Vedomie, ISBN 80-7115-082-7.
KELEMEN, J., Postmoderný stroj, 1998, ISBN 80-85508-45-1.
DENNET, D., Druhy mysli, 1997, ISBN 80-7115-140-8.
Pojednání o lidském myšlení, 2005, ISBN 80-86119-89-0.
Pojednání o lidském myšlení II, 2007, ISBN 80-86929-18-3.
49. Empatie a sociální bolest.
50. Paměť, vybavování paměťové stopy, hipokampy.
51. Emoce a amygdala.
52. Rozhodování a frontální mozek.
  Rusina Robert From Molecules to Networks, Byrne J., 2003, 0-12-148660-5.
Introduction to Psychoneuroimmunology, Daruna J., 2004, ISBN 0-12-203456-2.
Decisions, Uncertainty, and the Brain. The Science of Neuroeconomics, Glimcher P. W., 2002, ISBN 0-262-57227-3.
In Search of Memory The Emergence of a New Science of Mind, Kandel E. R, 2006, ISBN 0-393-32937-2.
Já, o vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování, Koukolík, F., ISBN 80-246-0736-0.
Sociální mozek, Koukolík, F., 2006, ISBN 80-246-1242-9.
Citový mozek, Motlová L., Koukolník F., 2008, ISBN 80-7262-408-9.
Neuropsychologie, Kulišťák P., 2003, ISBN 80-7178-554-7.
Kognitivní psychologie, Sternberg R. J., 2005, ISBN 80-7178-376-5.
53. Základní principy modelování při vývoji IS: princip modelování, abstrakce a 3 architektur, jejich význam a projevy v různých metodách a technikách. Dvě základní dimenze informačního modelu organizace a jejich vztahy. Metodiky, metody a techniky vývoje IS a jejich vztah k modelování.
54. Modelování podnikových procesů: modelování procesů versus procesní řízení, základní typy procesních modelů a jejich prvky, vztah procesního modelu k modelu konceptuálnímu, technika modelování průběhu procesu, standardy modelování procesů.
55. Konceptuální modelování organizací: konceptuální modelování versus datové modelování, základní druhy modelů a jejich prvky, vztah konceptuálního modelu k modelu procesnímu, techniky použitelné při konceptuálním modelování, model životního cyklu třídy objektů a jeho význam pro konceptuální model.
56. Konsistence jednotlivých druhů modelů: konsistenční vztahy konceptuálního a procesního modelu, přehled konsistenčních pravidel, význam životních cyklů objektů pro konsistenci modelů.
57. Počítačová podpora informačního modelování organizací: repositorové systémy (CASE), jejich druhy, zaměření, základní struktura systému CASE, základní funkční požadavky na CASE, vztah CASE k metodikám vývoje IS, podpora konsistence modelů v CASE.
7. Informační modelování organizací Řepa Václav ŘEPA, Václav. Podnikové procesy – Procesní řízení a modelování. 2. vyd. Praha : Grada, 2007, 2008. 281 s. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-2252-8.
ŘEPA, Václav, aj. Analýza a návrh informačních systémů. 1. vyd. Praha : Ekopress, 1999. 403 s. ISBN 80-86119-13-0. (Další autoři: CHLAPEK, Dušan, STANOVSKÁ, Iva).
ŘEPA, Václav. Process Dimension of Concepts. In: JAAKKOLA, H., KIYOKI, Y., TOKUDA, T. Information Modelling and Knowledge Bases XIX. Amsterdam : IOS Press, 2008, s. 322–329. ISBN 978-1-58603-812-0. ISSN 0922-6389.
CHLAPEK, Dušan, ŘEPA, Václav, STANOVSKÁ, Iva. Vývoj informačních systémů. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2005. 161 s. ISBN 80-245-0977-6.
http://panrepa.org.
http://www.sybase.cz/buxus/docs/Metodika_vyvoje_IS_06_2006.pdf.
58. Metody počítačové simulace ve společenských vědách: druhy simulace, principy, srovnání, výhody a nevýhody.
59. Metoda Monte Carlo – princip, aplikační oblasti, diskrétní simulace.
60. Multiagentní systémy: agenti, inteligentní agenti, reaktivní agenti, hybridní agenti, srovnání druhů agentů, užitková funkce agenta.
61. Multiagentní systémy: interakce agentů, vyjednávání agentů, agentní komunikační jazyky.
62. Systémová dynamika: systémový přístup, zpětná vazba, archetypy, modelování.
8. Simulace societálních jevů Šalamon Tomáš, Svatoš Oleg An Introduction to MultiAgent Systems, John Wiley & Sons Ltd, Wooldridge, M., 2002, ISBN 0-471-49691-X.
Business Dynamics. Systems Thinking and Modeling for a Complex World, McGraw-Hill, New York, Sterman, J.D., 2000, ISBN 0-07-231135-5.
Simulace pro ekonomy, Oeconomica, Praha, Dlouhý, M., Fábry, J., Kuncová, M., 2005, ISBN 80-245-0973-3.
Game Theory and Experimental games. Pergamon Press, Colman, A., 1982, ISBN 0-08-026070-5.
The In-game Economics of Ultima Online < http://www.mine-control.com/zack/uoecon/uoecon.html >, Zachary Simpson, 1999.
Breaking the stereotype: The case of on-line gaming. Cyber-Pychology and Behavior, Griffiths, M, 2003.
63. Filosofické základy ontologie. Historické zdroje – Aristotelova ontologie. Sortální a charakterizující predikáty, princip identity. Teze relativity identity. Rigidita.
64. Základní pojmy deskripční logiky, deskripční logika SHOIN.
65. Odvozování v deskripční logice, tableau algoritmy.
66. Formální jazyk pro ontologii – Web Ontology Language (OWL), vztah k deskripční logice. Jazyky Resource Description Framework (RDF), Extensible Markup Language (XML).
67. Základní (foundational) ontologie: DOLCE, případně další OCHRE, BFO, OpenCYC, SUMO, KR Ontologie. Souvislosti s formální ontologií.
68. Tvorba ontologií: návrhové vzory – logické a obsahové. Vztah k OWL.
69. Metodologie pro tvorbu ontologií. OntoClean, vztah k formální ontologii. Principy návrhu doménových ontologií.
9. Znalosti a ontologické inženýrství Vacura Miroslav Znalosti a ontologie, Vacura, M., 2008, v přípravě.
Description Logic Handbook: Theory, Implementation, and Applications, Baader, F. (ed.)., 2003, ISBN 0-521-87625-7.
Ontologies: A Silver Bullet for Knowledge Management and Electronic Commerce, Fensel, D, 2001, ISBN 3-540-41602-1.
Knowledge Engineering and Management, Akkermans, H., 1999, ISBN 0-262-19300-0.