Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Témata a pravidla diplomových prací

Uchazeč o vybrané téma z nabídky témat diplomových prací pro obor Kognitivní informatika kontaktuje příslušného pedagoga ohledně získání souhlasu s vedením práce a domluvy detailů. Nabídka nijak neomezuje možnost navrhnout si vlastní téma, pro ně je však zapotřebí najít příslušného vedoucího a získat jeho souhlas.

Tvorba a odevzdávání diplomové práce se řídí pravidly studijního programu Aplikovaná informatika.

Užitečné pomůcky: