Témata a pravidla diplomových prací

Uchazeč o vybrané téma z nabídky témat diplomových prací pro obor Kognitivní informatika kontaktuje příslušného pedagoga ohledně získání souhlasu s vedením práce a domluvy detailů. Nabídka nijak neomezuje možnost navrhnout si vlastní téma, pro ně je však zapotřebí najít příslušného vedoucího a získat jeho souhlas.

Tvorba a odevzdávání diplomové práce se řídí pravidly studijního programu Aplikovaná informatika.

Užitečné pomůcky:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague