Kognitivní informatika

Jarní sympósion Kognitivní informatiky

8.-9.5.2015, středisko VŠE Točná

(klikni a uvidíš)
 

Sobota 8.5.2015 dopoledne

10:00 – 12:00 - Eva Žáčková: Člověk a nové technologie (zvaná přednáška)
Přednáška představí filosofický pohled na nové technologie a jejich význam pro člověka, jako výsledek autorčiny snahy nalézt pozitivní úlohu transhumanismu v lidském světě a odkrýt styčné plochy tohoto světového myšlenkového proudu s jednou z nejvýznačnějších českých filosofií  20. století, filosofií dialogu Milana Machovce.
Přednáška podá přehled o možnostech nových technologií a nastolí základní otázky, s nimi spojené, zejména otázku, zda je současný transhumanistický diskurz něco víc, než typická lidská hybris, něco víc, než jen další příklad nepoučitelnosti lidské pýchy a zpupnosti, neopatrnosti a zbrklosti, něco víc než pohrdaní člověkem samotným, a zda má nějaky  smysl, nějakou roli v dějinách filosofie a humanitních věd.
Slovy autorky: Máme-li nyní k dispozici prostředky pro dialog, pro osobní vyzrávání, jsme-li schopni šířeji a hlouběji porozumět tomu, co je jádrem lidskosti, jsme-li schopni překonávat sebe sama, usilovat o lepšího člověka po morální, kognitivní i biologické stránce, a jsme-li schopni vědomě hledat smysl lidské existence tváří v tvář věčnosti, pak jsme na dobré cestě.

Sobota 8.5.2015 odpoledne

13:00 – 17:00 – Poster session
Banáková Lucia, Bc.
Cahlík Ondřej, Bc.
Gubišová Kristýna, Ing.
Kraus Lucie, Bc.
Malý Filip, Bc.
Roček Vojtěch, Bc.
Švondrová Aneta, Bc.
Valeš Miroslav
Zinchenko Yulia, Bc. et Bc.
a další..........