Výsledky vyhledávání

Showing 13852 results
https://kogninfo.vse.cz/ke-stazeni/
...

https://kogninfo.vse.cz/ke-stazeni/
By Prof. Ing. Václav Řepa, CSc., on 07/10/2018

https://kogninfo.vse.cz/odkazy/
...

https://kogninfo.vse.cz/odkazy/
By xvojs03, on 07/10/2018

https://kogninfo.vse.cz/kontakty/
Poštovní adresa obor Kognitivní informatikaKatedra informačních technologiíVysoká škola ekonomická Nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 Pro další informace a dotazy k oboru Kogn...

https://kogninfo.vse.cz/kontakty/
By Prof. Ing. Václav Řepa, CSc., on 06/12/2018

https://kogninfo.vse.cz/profil-absolventa/
Absolventi studijního programu Kognitivní informatika naleznou široké uplatnění především ve velkých společnostech na pozicích strategického koncipování a řízení vývoje společnosti...

https://kogninfo.vse.cz/profil-absolventa/
By Prof. Ing. Václav Řepa, CSc., on 07/10/2018

https://kogninfo.vse.cz/vstupni-predpoklady/
Základním požadavkem, kladeným na uchazeče, je ukončené bakalářské vzdělání v oboru informatika. Vzhledem k širokému pojetí tohoto oboru je konkrétně požadováno: základní...

https://kogninfo.vse.cz/vstupni-predpoklady/
By Prof. Ing. Václav Řepa, CSc., on 07/10/2018

https://kogninfo.vse.cz/architektura-studia/
Studijní program Kognitivní informatika je zaměřen na rozvoj schopnosti práce s informacemi. Na rozdíl od často používaného termínu „počítačová gramotnost“ je zde schopnost použív...

https://kogninfo.vse.cz/architektura-studia/
By Prof. Ing. Václav Řepa, CSc., on 07/18/2018

https://kogninfo.vse.cz/diplomove-prace-a-statni-zaverecne-zkousky/
Navazující magisterské studium studijního programu Kognitivní informatika je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška je tvořena: státní zkouškou ze st...

https://kogninfo.vse.cz/diplomove-prace-a-statni-zaverecne-zkousky/
By Prof. Ing. Václav Řepa, CSc., on 07/10/2018

https://kogninfo.vse.cz/o-oboru/charakteristika-oboru/
Magisterský studijní program Kognitivní informatika je transdisciplinární obor zabývající se fundamentálními problémy, sdílenými moderní informatikou, softwarovým inžen...

https://kogninfo.vse.cz/o-oboru/charakteristika-oboru/
By Prof. Ing. Václav Řepa, CSc., on 07/16/2018

https://kogninfo.vse.cz/symposiony-kognitivni-informatiky/
Sympósiony jsou pravidelné oborové dvoudenní akce, konané ve školicím středisku VŠE Točná. Sympósion začíná vždy v pátek večer společenskou akcí, kde se setkávají i seznamují r...

https://kogninfo.vse.cz/symposiony-kognitivni-informatiky/
By Prof. Ing. Václav Řepa, CSc., on 07/10/2018

https://kogninfo.vse.cz/o-oboru/
Kognitivní informatika je magisterský transdisciplinární studijní program zabývající se fundamentálními problémy, sdílenými moderní informatikou, softwarovým inženýrstvím, teorií u...

https://kogninfo.vse.cz/o-oboru/
By Prof. Ing. Václav Řepa, CSc., on 07/10/2018

https://kogninfo.vse.cz/diplomove-prace-a-statni-zaverecne-zkousky/diplomove-prace/
Tvorba a odevzdávání diplomové práce se řídí společnýni pravidly, publikovanými na intranetu FIS. Studenti studijního programu Kognitivní informatika si mohou navíc vybírat ze speci...

https://kogninfo.vse.cz/diplomove-prace-a-statni-zaverecne-zkousky/diplomove-prace/
By Prof. Ing. Václav Řepa, CSc., on 07/18/2018

https://kogninfo.vse.cz/
Kognitivní informatika je transdisciplinární obor zabývající se fundamentálními problémy, sdílenými moderní informatikou, softwarovým inženýrstvím, teorií umělé inteligence, kybern...

https://kogninfo.vse.cz/
By Stanislav Vojíř, on 06/12/2018

https://kdep-dev.vse.cz/o-katedre/
...

https://kdep-dev.vse.cz/o-katedre/
By Ing. Kateřina Berková, Ph.D., on 08/06/2018

https://fmv-dev.vse.cz/studentske-kluby-a-aktivity/
...

https://fmv-dev.vse.cz/studentske-kluby-a-aktivity/
By PR FMV, on 06/27/2018

https://fmv-dev.vse.cz/zpravodaj/absolventi/absolventska-streda-na-tema/
Poštovní adresa obor Kognitivní informatikaKatedra informačních technologiíVysoká škola ekonomická Nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 Pro další informace a dotazy k oboru Kogn...

https://fmv-dev.vse.cz/zpravodaj/absolventi/absolventska-streda-na-tema/
By Markéta Lipavská, on 07/24/2018

https://kpo-dev.vse.cz/o-katedre/predmety/
...

https://kpo-dev.vse.cz/o-katedre/predmety/
By xbarp49, on 08/07/2018

https://kdep-dev.vse.cz/alena-kralova/
...

https://kdep-dev.vse.cz/alena-kralova/
By Ing. Kateřina Berková, Ph.D., on 08/07/2018

https://kdep-dev.vse.cz/o-katedre/konzultacni-hodiny/
...

https://kdep-dev.vse.cz/o-katedre/konzultacni-hodiny/
By Ing. Kateřina Berková, Ph.D., on 08/07/2018

https://kdep-dev.vse.cz/veda-a-vyzkum/ucast-na-konferencich/
...

https://kdep-dev.vse.cz/veda-a-vyzkum/ucast-na-konferencich/
By Ing. Kateřina Berková, Ph.D., on 08/07/2018

https://kdep-dev.vse.cz/veda-a-vyzkum/vyzkumne-projekty/
Sympósiony jsou pravidelné oborové dvoudenní akce, konané ve školicím středisku VŠE Točná. Sympósion začíná vždy v pátek večer společenskou akcí, kde se setkávají i seznamují r...

https://kdep-dev.vse.cz/veda-a-vyzkum/vyzkumne-projekty/
By Ing. Kateřina Berková, Ph.D., on 08/07/2018

https://ctvs-dev.vse.cz/informace-o-ctvs/sportovni-areal-trebesin/obecne-informace/
...

https://ctvs-dev.vse.cz/informace-o-ctvs/sportovni-areal-trebesin/obecne-informace/
By Martin Bárta, on 07/15/2018

https://kdep-dev.vse.cz/akce-pro-verejnost/pisemna-a-elektronicka-komunikace-studium-k-prohloubeni-odborne-kvalifikace/
Absolventi oboru Kognitivní informatika naleznou široké uplatnění především ve velkých společnostech, na pozicích strategického koncipování a řízení vývoje společnosti, dále v obla...

https://kdep-dev.vse.cz/akce-pro-verejnost/pisemna-a-elektronicka-komunikace-studium-k-prohloubeni-odborne-kvalifikace/
By Ing. Kateřina Berková, Ph.D., on 08/09/2018

https://kdep-dev.vse.cz/aktuality/pracovni-prilezitosti/
...

https://kdep-dev.vse.cz/aktuality/pracovni-prilezitosti/
By Ing. Kateřina Berková, Ph.D., on 06/20/2018

https://kdep-dev.vse.cz/pro-studenty/odevzdavarna-zaverecnych-praci/bakalarske-prace/
...

https://kdep-dev.vse.cz/pro-studenty/odevzdavarna-zaverecnych-praci/bakalarske-prace/
By Ing. Kateřina Berková, Ph.D., on 08/10/2018

https://kdep-dev.vse.cz/pro-studenty/odevzdavarna-zaverecnych-praci/diplomove-prace/
...

https://kdep-dev.vse.cz/pro-studenty/odevzdavarna-zaverecnych-praci/diplomove-prace/
By Ing. Kateřina Berková, Ph.D., on 08/10/2018

https://kdep-dev.vse.cz/pracovni-prilezitosti/
...

https://kdep-dev.vse.cz/pracovni-prilezitosti/
By Ing. Kateřina Berková, Ph.D., on 08/11/2018

https://fmv-dev.vse.cz/praxe-a-staze/postup-a-smlouvy/
...

https://fmv-dev.vse.cz/praxe-a-staze/postup-a-smlouvy/
By Ing. Eva Grebe, on 08/12/2018

https://fmv-dev.vse.cz/studijni-informace/studijni-oddeleni/
...

https://fmv-dev.vse.cz/studijni-informace/studijni-oddeleni/
By doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D., on 08/07/2018

https://fmv-dev.vse.cz/praxe-a-staze/system-praxi/
...

https://fmv-dev.vse.cz/praxe-a-staze/system-praxi/
By Ing. Eva Grebe, on 08/12/2018

...

By solp00, on 08/14/2018

...

By solp00, on 08/14/2018

https://ekonometrie-dev.vse.cz/intranet-pro-studenty/
...

https://ekonometrie-dev.vse.cz/intranet-pro-studenty/
By Veronika Skočdopolová, on 07/17/2018

https://fmv-dev.vse.cz/zpravodaj/studenti/fir-annual-conference-2018/
...

https://fmv-dev.vse.cz/zpravodaj/studenti/fir-annual-conference-2018/
By PR FMV, on 08/15/2018

Obor Kognitivní informatika je zaměřen na rozvoj schopnosti práce s informacemi. Na rozdíl od často používaného termínu „počítačová gramotnost“ je zde schopnost používat počítač...

By solp00, on 08/16/2018Navazující magisterské studium programu Kognitivní informatika je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška je tvořena: státní zkouškou ze studijního pr...

By solp00, on 08/16/2018

https://ozs-dev.vse.cz/vyjizdim/behem-pobytu/
Konference Kognice a umělý život je tradiční konference česko-slovenské komunity kolem Kognitivní vědy, pořádaná pravidelně od roku 2000. Pořádání osmého ročníku této konferenc...

https://ozs-dev.vse.cz/vyjizdim/behem-pobytu/
By Dita Řeháčková, on 01/10/2018

https://ozs-dev.vse.cz/vyjizdim/behem-pobytu/administrativa/
...

https://ozs-dev.vse.cz/vyjizdim/behem-pobytu/administrativa/
By Dita Řeháčková, on 01/10/2018

https://ozs-dev.vse.cz/vyjizdim/pred-odjezdem/prakticke-informace/pojisteni/
...

https://ozs-dev.vse.cz/vyjizdim/pred-odjezdem/prakticke-informace/pojisteni/
By Dita Řeháčková, on 01/10/2018

https://ozs-dev.vse.cz/vyjizdim/pred-odjezdem/prakticke-informace/ubytovani/
Konference Kognice a umělý život je tradiční konference česko-slovenské komunity kolem Kognitivní vědy, pořádaná pravidelně od roku 2000. Pořádání osmého ročníku této konference...

https://ozs-dev.vse.cz/vyjizdim/pred-odjezdem/prakticke-informace/ubytovani/
By Dita Řeháčková, on 01/10/2018

https://ozs-dev.vse.cz/vyjizdim/pred-odjezdem/prakticke-informace/viza/
...

https://ozs-dev.vse.cz/vyjizdim/pred-odjezdem/prakticke-informace/viza/
By Dita Řeháčková, on 01/10/2018

https://ozs-dev.vse.cz/zamestnanci/
...

https://ozs-dev.vse.cz/zamestnanci/
By Dita Řeháčková, on 02/05/2018

https://ozs-dev.vse.cz/buddy-system/
...

https://ozs-dev.vse.cz/buddy-system/
By Dita Řeháčková, on 02/06/2018

https://ozs-dev.vse.cz/cizojazycne-magisterske-programy/
...

https://ozs-dev.vse.cz/cizojazycne-magisterske-programy/
By Dita Řeháčková, on 02/06/2018

https://smsjm-dev.vse.cz/ochrana-osobnich-udaju/
Kdo jsme Naše webová adresa je: https://kogninfo.vse.cz. Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme Komentáře Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou...

https://smsjm-dev.vse.cz/ochrana-osobnich-udaju/
By Stanislav Vojíř, on 05/28/2018

https://kizi-dev.vse.cz/magisterske-studium/
...

https://kizi-dev.vse.cz/magisterske-studium/
By Stanislav Vojíř, on 01/16/2018

https://kizi-dev.vse.cz/doktorske-studium/okruhy-pro-disertacni-prace/
...

https://kizi-dev.vse.cz/doktorske-studium/okruhy-pro-disertacni-prace/
By Stanislav Vojíř, on 01/16/2018

https://kizi-dev.vse.cz/doktorske-studium/terminy-obhajob/
...

https://kizi-dev.vse.cz/doktorske-studium/terminy-obhajob/
By Stanislav Vojíř, on 01/16/2018

https://kizi-dev.vse.cz/vyzkumne-a-pracovni-skupiny/iis/
...

https://kizi-dev.vse.cz/vyzkumne-a-pracovni-skupiny/iis/
By Stanislav Vojíř, on 01/16/2018

https://kizi-dev.vse.cz/vyzkumne-a-pracovni-skupiny/welt/
...

https://kizi-dev.vse.cz/vyzkumne-a-pracovni-skupiny/welt/
By Stanislav Vojíř, on 01/16/2018

https://kizi-dev.vse.cz/vyzkumne-a-pracovni-skupiny/dmkd/
...

https://kizi-dev.vse.cz/vyzkumne-a-pracovni-skupiny/dmkd/
By Stanislav Vojíř, on 01/16/2018

https://kizi-dev.vse.cz/studuj-na-kizi/
...

https://kizi-dev.vse.cz/studuj-na-kizi/
By Stanislav Vojíř, on 01/16/2018

https://kizi-dev.vse.cz/kontakty/
...

https://kizi-dev.vse.cz/kontakty/
By Stanislav Vojíř, on 01/25/2018

https://kizi-dev.vse.cz/testovaci-stranka/
Konference Kognice a umělý život je tradiční konference česko-slovenské komunity kolem Kognitivní vědy, pořádaná pravidelně od roku 2000. Pořádání osmého ročníku této konferenc...

https://kizi-dev.vse.cz/testovaci-stranka/
By Stanislav Vojíř, on 02/06/2018

https://ksg-dev.vse.cz/aktuality/kniha-rodinne-firmy-ocenena-v-soutezi-cena-rektora-vse-za-prestizni-publikaci-2017/
...

https://ksg-dev.vse.cz/aktuality/kniha-rodinne-firmy-ocenena-v-soutezi-cena-rektora-vse-za-prestizni-publikaci-2017/
By Ondřej Machek, on 11/07/2017

https://ksg-dev.vse.cz/aktuality/zverejneny-terminy-statnich-bakalarskych-zkousek/
...

https://ksg-dev.vse.cz/aktuality/zverejneny-terminy-statnich-bakalarskych-zkousek/
By Ondřej Machek, on 06/06/2017

https://ksg-dev.vse.cz/veda-a-vyzkum/veda-a-vyzkum/
...

https://ksg-dev.vse.cz/veda-a-vyzkum/veda-a-vyzkum/
By Ondřej Machek, on 06/27/2018

https://cas-dev.vse.cz/ochrana-osobnich-udaju/
Kdo jsme Naše webová adresa je: https://kogninfo.vse.cz. Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme Komentáře Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou...

https://cas-dev.vse.cz/ochrana-osobnich-udaju/
By Stanislav Vojíř, on 05/28/2018

https://cas-dev.vse.cz/kontakty/
...

https://cas-dev.vse.cz/kontakty/
By doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D., on 05/28/2018

Kdo jsme Naše webová adresa je: https://kogninfo.vse.cz. Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme Komentáře Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou...

By Stanislav Vojíř, on 05/28/2018

https://kpep-dev.vse.cz/mezinarodni-vedecka-konference/aktuality/
...

https://kpep-dev.vse.cz/mezinarodni-vedecka-konference/aktuality/
By Sekretariát, on 04/26/2018

https://kpep-dev.vse.cz/aktuality/sbornik-z-konference-v-tisku/
...

https://kpep-dev.vse.cz/aktuality/sbornik-z-konference-v-tisku/
By Sekretariát, on 04/26/2018

https://www-dev.vse.cz/blog/
...

https://www-dev.vse.cz/blog/
By xvojs03, on 01/31/2018

https://myfph.vse.cz/
Kognitivní informatika je transdisciplinární obor zabývající se fundamentálními problémy, sdílenými moderní informatikou, softwarovým inženýrstvím, teorií umělé inteligence, kybern...

https://myfph.vse.cz/
By Stanislav Vojíř, on 05/28/2018

https://myfph.vse.cz/ochrana-osobnich-udaju/
Kdo jsme Naše webová adresa je: https://kogninfo.vse.cz. Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme Komentáře Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou...

https://myfph.vse.cz/ochrana-osobnich-udaju/
By Stanislav Vojíř, on 05/28/2018

https://myfph.vse.cz/kontakty/
...

https://myfph.vse.cz/kontakty/
By Stanislav Vojíř, on 05/28/2018

https://ctvs-dev.vse.cz/studenti/informace-o-studiu/omluveni-osvobozeni-uznani-studia-predmetu-ctvs/
...

https://ctvs-dev.vse.cz/studenti/informace-o-studiu/omluveni-osvobozeni-uznani-studia-predmetu-ctvs/
By Jaroslav Boštička, on 07/15/2018

https://ctvs-dev.vse.cz/studenti/informace-o-studiu/rozvrh-predmetu-ctvs-2/
...

https://ctvs-dev.vse.cz/studenti/informace-o-studiu/rozvrh-predmetu-ctvs-2/
By Jaroslav Boštička, on 07/15/2018

https://ctvs-dev.vse.cz/informace-o-ctvs/sportovni-areal-trebesin/rezervace-badmintonovych-hrist/
Kognitivní informatika je magisterský transdisciplinární obor zabývající se fundamentálními problémy, sdílenými moderní informatikou, softwarovým inženýrstvím, teorií umělé inteli...

https://ctvs-dev.vse.cz/informace-o-ctvs/sportovni-areal-trebesin/rezervace-badmintonovych-hrist/
By Martin Bárta, on 07/15/2018

https://ctvs-dev.vse.cz/informace-o-ctvs/sportovni-areal-trebesin/rezervace-tenisoveho-arealu/
Magisterský obor studijního programu Aplikovaná informatika Kognitivní informatika je transdisciplinární obor zabývající se fundamentálními problémy, sdílenými moderní in...

https://ctvs-dev.vse.cz/informace-o-ctvs/sportovni-areal-trebesin/rezervace-tenisoveho-arealu/
By Martin Bárta, on 07/15/2018

https://ctvs-dev.vse.cz/informace-o-ctvs/sportovni-areal-trebesin/provozni-rady/
Absolventi oboru Kognitivní informatika naleznou široké uplatnění především ve velkých společnostech na pozicích strategického koncipování a řízení vývoje společnosti a v oblasti ve...

https://ctvs-dev.vse.cz/informace-o-ctvs/sportovni-areal-trebesin/provozni-rady/
By Martin Bárta, on 07/15/2018

https://ctvs-dev.vse.cz/informace-o-ctvs/sportovni-a-rekreacni-stredisko-dobronice/obecne-informace/
Absolventi oboru Kognitivní informatika naleznou široké uplatnění především ve velkých společnostech na pozicích strategického koncipování a řízení vývoje společnosti a v oblasti ve...

https://ctvs-dev.vse.cz/informace-o-ctvs/sportovni-a-rekreacni-stredisko-dobronice/obecne-informace/
By Martin Bárta, on 07/15/2018

https://ctvs-dev.vse.cz/informace-o-ctvs/sportovni-a-rekreacni-stredisko-dobronice/rekreace-zamestnancu-dobronice/
...

https://ctvs-dev.vse.cz/informace-o-ctvs/sportovni-a-rekreacni-stredisko-dobronice/rekreace-zamestnancu-dobronice/
By Martin Bárta, on 07/15/2018

https://ctvs-dev.vse.cz/absolventi/zajmove-kurzy/
Navazující magisterské studium programu Kognitivní informatika je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška je tvořena: státní zkouškou ze studijního pr...

https://ctvs-dev.vse.cz/absolventi/zajmove-kurzy/
By Martin Bárta, on 07/15/2018

https://ctvs-dev.vse.cz/zpravodaj/fotogalerie/
Https://kogninfo.vse.cz/wp-content/uploads/cropped-kogninfo_icon.jpg...

https://ctvs-dev.vse.cz/zpravodaj/fotogalerie/
By Martin Bárta, on 07/03/2018

https://ekonometrie-dev.vse.cz/homepage/studium/vedlejsi-specializace/
...

https://ekonometrie-dev.vse.cz/homepage/studium/vedlejsi-specializace/
By Veronika Skočdopolová, on 07/17/2018

https://pr-dev.vse.cz/ke-stazeni/
...

https://pr-dev.vse.cz/ke-stazeni/
By Andrea Petránková, on 07/18/2018

https://ksg-dev.vse.cz/doktorandi/
...

https://ksg-dev.vse.cz/doktorandi/
By Ondřej Machek, on 07/19/2018

https://u3v-dev.vse.cz/rh-zimni-semestr-2018-19/
S laskavým svolením autorů zde poskytujeme výzkumné a naučné texty, související s oborem. Jan Romportl: Umělé myšlení a kauzální paradox emergentních systémů Jan Romportl: Kapito...

https://u3v-dev.vse.cz/rh-zimni-semestr-2018-19/
By Tomáš Kubálek, on 07/28/2018

https://dejiny-dev.vse.cz/zpravodaj/o-centru/
...

https://dejiny-dev.vse.cz/zpravodaj/o-centru/
By Jakub Drábek, on 07/30/2018

https://dejiny-dev.vse.cz/vyznamne-akce/
...

https://dejiny-dev.vse.cz/vyznamne-akce/
By Jakub Drábek, on 07/30/2018

https://ctvs-dev.vse.cz/informace-o-ctvs/sportovni-a-rekreacni-stredisko-dobronice/dobronice-a-okoli/
...

https://ctvs-dev.vse.cz/informace-o-ctvs/sportovni-a-rekreacni-stredisko-dobronice/dobronice-a-okoli/
By Martin Bárta, on 07/15/2018

Magisterský studijní program Kognitivní informatika je transdisciplinární obor zabývající se fundamentálními problémy, sdílenými moderní informatikou, softwarovým inžen...

By solp00, on 08/17/2018

...

By solp00, on 08/17/2018

...

By solp00, on 08/17/2018

...

By solp00, on 08/17/2018

...

By solp00, on 08/17/2018

...

By solp00, on 08/17/2018

...

By solp00, on 08/17/2018

...

By solp00, on 08/17/2018

...

By solp00, on 08/17/2018

...

By solp00, on 08/17/2018

...

By solp00, on 08/17/2018

...

By solp00, on 08/17/2018

Poštovní adresa obor Kognitivní informatikaKatedra informačních technologiíVysoká škola ekonomická Nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 Pro další informace a dotazy k oboru Kognitivní...

By solp00, on 08/16/2018

...

By solp00, on 08/17/2018

...

By solp00, on 08/17/2018

...

By solp00, on 08/17/2018

...

By solp00, on 08/17/2018