Kognitivní informatika

Jarní sympósion Kognitivní informatiky

1.-2.6.2018, středisko VŠE Točná

(klikni a uvidíš)
 

Sobota 2.6.2018 dopoledne

10:00 – 12:00 - Jan Romportl: Life 3.0 a další vyhlídky umělé inteligence (zvaná přednáška)
Přijměme nyní nepatrně zjednodušující (a biology patrně dráždící) výklad vývoje života: jestliže Life 0.1 byl první výskyt života na Zemi, tak Life 1.0 jsou nejrafinovanější jednobuněčné organismy a s nástupem Life 2.0 přichází antropocén. Lidstvo dnes prožívá Life ve verzi 2.x, kde x je výrazně vyšší než 0 a nejspíše poslední z dvojkové číselné série. Přijde tedy další významný upgrade? A má přijít? Jak bude vypadat? Co přijde po antropocénu? V přednášce se pokusím argumentovat, že dnešní stav v oblasti umělé inteligence skutečně stojí na prahu Life 3.0 a je dost možné, že ho do konce tohoto století překročí. A pokusím se též vyložit svůj názor, že tento upgrade by skutečně měl být proveden, ale zase ne příliš brzo, raději ne v příštích 30 letech, nebo to dopadne velmi špatně. Jak špatně, tím se také můžeme v přednášce postrašit.

Ing. Mgr. Jan Romportl, Ph.D., vystudoval kybernetiku a umělou inteligenci na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a filozofii vědy na Fakultě filozofické téže univerzity. Do roku 2015 se zabýval výzkumem v oblasti aplikované umělé inteligence a řečových technologií na Katedře kybernetiky FAV ZČU, kde také vyučoval předměty týkající se filozofických otázek umělé inteligence, vztahu nových technologií k člověku a historie kybernetiky. Od roku 2003 se zároveň věnoval Alternativní teorii množin prof. Petra Vopěnky, se kterým spolupracoval na přípravě plzeňských badatelských seminářů z fenomenologie matematiky. V letech 2009-2015 vedl oddělení Mezioborových aktivit Výzkumného centra nových technologií ZČU (dnes oddělení Interakce člověka a stroje NTC ZČU). Od roku 2015 do současnosti působí na tomto pracovišti jako výzkumný pracovník. Zároveň se v polovině téhož roku do velké míry přesunul úplně mimo akademickou oblast a začal na plný úvazek pracovat jako Chief Data Scientist ve společnosti O2 Czech Republic a.s., což mu po dlouhé době umožnilo opět nacházet skutečné potěšení ve filozofickém bádání. Dnes působí na pozici Chief Science Officer ve společnosti AI Startup Incubator a.s.

Sobota 2.6.2018 odpoledne

13:00 – 17:00 – Poster session
Bednárová Naďa, Bc. - Časovo-frekvenčná analýza EEG signálu hĺbkovej mozgovej aktivity u človeka pri úlohách zameraných na priestorovú orientáciu
Škodová Markéta, Bc. - Využití metodiky MMABP pro alokaci nákladů
Vampolová Monika, Bc. - Business Process Reengineering: Dopad zavedení nové technologie do procesů podniku
Vaňková Aneta, Bc. - Kognitivní aspekty „user experience“ a webového designu
Vataščinová Jana, Bc. - Matching of Local Biomedical Ontology to Standard Biomedical Ontologies
Brunetto Robert, Mgr. - Learning heuristics for planning problems: Experimental evaluation
Buriánek Jan, Bc. - Business-IT Alignment in the Context of Sharing Economy
Nushart František, Bc. - User Experience a vizualizace informací
Ushanova Kateryna - Umělé neuronové sítě: klasické a nové přístupy v umělé inteligenci
Vitvar Jakub, Bc. - Možnosti využití virtuálních neuronových sítí pro mapování kognitivních funkcí mozku
Martin Vegner, Bc. - Podmínky dosažení presence ve virtuální realitě