Termíny

25.4.2018 09:30 - Data Festival

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Charakteristika oboru

Kognitivní informatika je multi- a transdisciplinární obor zabývající se fundamentálními problémy sdílenými moderní informatikou, softwarovým inženýrstvím, teorií umělé inteligence, kybernetikou, kognitivními vědami, neuropsychologií, filosofií, lingvistikou a vědami o životě včetně lékařských věd. Realizace tohoto nového studijního oboru (dle nejnovějších trendů vývoje informatiky) má za cíl připravovat interdisciplinárně vzdělané odborníky, kteří se uplatní v oblasti administrativního i ekonomického řízení v globalizující se informační společnosti.

Zavedení tohoto perspektivního oboru je podporováno grantem Evropského sociálního fondu (ESF) v projektu Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Na spolufinancování projektu se, kromě Evropského sociálního fondu, spolupodílí také státní rozpočet ČR a Hlavní město Praha, bez laskavé podpory jejíhož zastupitelstva a magistrátního úřadu by realizace tohoto projektu nebyla vůbec možná.

Provomájová mávátka

Více »

Kontakt | Všechny kontakty

Adresa: VŠE v Praze
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon: 224 095 366

Exceptional course “Ontological Foundations for Conceptual Modeling” – Giancarlo Guizzardi

will be held from September, 12 to September, 16, 2016 at the University of Economics, Prague (course id: 4IT483). The course will be given by Dr. Giancarlo Guizzardi – a worldwide significant person in the field of Ontology Modeling. The capacity of the course is limited. Serious candidates can book the place in the course at the address: repa@vse.cz.

Detail information about the course contents here

Exceptional course “Ontological Foundations for Conceptual Modeling” – Giancarlo Guizzardi

will be held from September, 12 to September, 16, 2016 at the University of Economics, Prague (course id: 4IT483). The course will be given by Dr. Giancarlo Guizzardi – a worldwide significant person in the field of Ontology Modeling. The capacity of the course is limited. Serious candidates can book the place in the course at the address: repa@vse.cz.

Detail information about the course contents here