3-modulová architektura studia

Studijní program je funkčně rozdělen do tří modulů, které jsou vzájemně propojeny. Moduly se vzájemně doplňují tak, že první tvoří základ ostatním dvěma, přičemž třetí modul umožňuje doladit vzdělání absolventa ve smyslu podrobnějšího zájmu o specifické oblasti. Obsahově jsou jednotlivé moduly zaměřeny:

A. směrem k vědním základům relevantních oborů, tento modul zahrnuje oblasti:

 • kognitivní věda,
 • teorie informace,
 • logika a sémantika,
 • neurovědy,
 • teorie samoorganizace apod.

Modul je tvořen převážně povinnými předměty pro první rok studia.

B. na relevantní aplikační oblasti, tento modul zahrnuje oblasti:

 • modelování,
 • simulace,
 • inteligentní a komplexní systémy,
 • ontologické inženýrství, znalosti.

Modul tvoří ostatní povinné a některé volitelné předměty.

C. na ostatní oblasti a fenomény, které mohou hrát důležitou doplňkovou úlohu v konkrétním zaměření studenta. Tento modul zahrnuje oblasti:

 • řízení projektů,
 • metodologie vědy,
 • filosofie jazyka,
 • filosofie mysli,
 • řízení informatiky,
 • business process engineering,
 • životní prostředí atd.

V této skupině předmětů přirozeně očekáváme největší variantnost budoucího vývoje.

Časová organizace studia

V prvním ročníku převažují předměty povinné, a to i v rámci určeného počtu kreditů (tj. menší prostor pro volitelné předměty), v druhém pak volitelné. Hlavním cílem studia je:

 • v prvním roce především vytvořit společný znalostní základ specializace,
 • zatímco v druhém roce má student možnost si tento společný základ doplnit z širšího výběru předmětů, představujících různé detailní zaměření finálního vzdělání.

Tomu napomáhá i diplomový seminář, jenž je sice veden mezi povinnými předměty (diplomová práce je povinná), ale student má možnost si určit/dotvořit jeho tematické zaměření.
Velmi významným doplňkem tvorby diplomové práce a svým způsobem vyvrcholením diplomového semináře jsou pak Sympósiony Kognitivní informatiky, kde mají studenti možnost presentovat svá rozpracovaná díla a konsultovat je se svými kolegy a ostatními účastníky sympósionu.