Diplomové práce

Tvorba a odevzdávání diplomové práce se řídí společnýni pravidly, publikovanými na intranetu FIS.

Studenti oboru Kognitivní informatika si mohou navíc vybírat ze speciální nabídky témat diplomových prací pro obor Kognitivní informatika . Uchazeč o vybrané téma kontaktuje příslušného pedagoga ohledně získání souhlasu s vedením práce a domluvy detailů. Nijak není omezena ani možnost navrhnout si vlastní téma, pro ně je však zapotřebí najít příslušného vedoucího a získat jeho souhlas.