Diplomové práce

Tvorba a odevzdávání diplomové práce se řídí společnýni pravidly, publikovanými na intranetu FIS.

Studenti studijního programu Kognitivní informatika si mohou navíc vybírat ze speciální nabídky témat diplomových prací pro studijní program Kognitivní informatika . Uchazeč o vybrané téma kontaktuje příslušného pedagoga ohledně získání souhlasu s vedením práce a domluvy detailů. Nijak není omezena ani možnost navrhnout si vlastní téma, pro ně je však zapotřebí najít příslušného vedoucího a získat jeho souhlas.