Konference Kognice a umělý život

Konference Kognice a umělý život je tradiční konference česko-slovenské komunity kolem kognitivních věd, pořádaná pravidelně od roku 2001.

Pořádání osmého ročníku této konference bylo svěřeno našemu oboru Kognitivní informatika s aktivní účastí první generace jeho studentů.

Konference Kognice a umělý život 2018