Ukončení studia

Navazující magisterské studium studijního programu Kognitivní informatika je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška je tvořena:

  • státní zkouškou ze studijního programu Kognitivní informatika,
  • obhajobou kvalifikační práce,
  • státní zkouškou z vedlejší specializace.

Okruhy otázek i veškeré informace týkající se diplomových prací naleznete na Intranetu FIS.

Student si zapisuje v InSIS

Kód Název předmětu Ústav Garant
KI1_1 Státní zkouška ze studijního programu KI KIT V. Řepa
4ODP Obhajoba diplomové práce FIS K. Vltavská