Vstupní předpoklady

Základním požadavkem, kladeným na uchazeče, je ukončené bakalářské vzdělání v oboru informatika. Vzhledem k širokému pojetí oboru informatika je konkrétně požadováno:

  • základní technický přehled v oboru (základy výpočetní techniky a telekomunikace, principy a organizace počítačových sítí),
  • základní metodický přehled v oboru (základní metody programování a analýzy, přehled o druzích aplikací a systémů),
  • základní orientaci v tvorbě počítačových programů a koncipování počítačových systémů,
  • základní přehled v oblasti organizace a řízení a role informačního systému v organizaci.

Tyto požadavky by v zásadě měli splňovat absolventi všech typických bakalářských studijních oborů informatiky na vysokých školách v České republice. Podrobnější představu si lze učinit z profilu tohoto bakalářského studijního oboru na VŠE. Posouzení splnění vstupních předpokladů je předmětem přijímacího testu, k němuž bude uchazeč pozván na základě přihlášky ke studiu.

Okruhy znalostí k přijímací zkoušce