Sympósiony Kognitivní informatiky

Sympósiony jsou pravidelné oborové dvoudenní akce, konané ve školicím středisku VŠE Točná. Sympósion začíná vždy v pátek večer společenskou akcí, kde se setkávají i seznamují různé generace kognitivních informatiků, plnou diskusí, jež obvykle končí až k sobotnímu ránu. Sobotní dopoledne je pak věnováno zvané přednášce významné osobnosti z oboru a po obědě akce vrcholí plakátovou presentací s diskusemi rozpracovaných diplomových a jiných prací studentů.

Tyto jedinečné akce, jež nemají obdobu u jiných studijních programů, jsou významným faktorem, tmelícím studijní program Kognitivní informatika napříč všemi jeho generacemi a zajišťujícím kontinuitu jeho vývoje permanentním kontaktem stávajících studentů s absolventy, jakož i s významnými osobnostmi z oboru.

Historický přehled Sympósionů:

Jarní Sympósion Kognitivní informatiky 2018

Jarní Sympósion Kognitivní informatiky 2016

Jarní Sympósion Kognitivní informatiky 2015

Jarní Sympósion Kognitivní informatiky 2014

Jarní Sympósion Kognitivní informatiky 2013

Podzimní Sympósion Kognitivní informatiky 2012

Jarní Sympósion Kognitivní informatiky 2012

Podzimní Sympósion Kognitivní informatiky 2011

Jarní Sympósion Kognitivní informatiky 2011