Architektura studia

Studijní program Kognitivní informatika je zaměřen na rozvoj schopnosti práce s informacemi. Na rozdíl od často používaného termínu „počítačová gramotnost“ je zde schopnost používat počítač prostředkem, nikoliv cílem. Studijní program usiluje o získání schopností informace vyhledávat, orientovat se v nich, třídit je a zpracovávat v potřebném celostně-systémovém kontextu. Název Kognitivní informatika reflektuje i skutečnost, že výuka kognitivních věd má na FIS VŠE již dlouhou tradici. Absolvent programu by tedy měl kromě schopností aktivního vyhledávání, třídění a zpracovávání informací mít poznatky o tom, v jakých procesech se informace utvářejí a využívají a jakou roli hrají tyto procesy v rámci samoorganizace komplexních systémů i celku vyvíjející se skutečnosti jako takové.