Kognitivní informatika

Kognitivní informatika je transdisciplinární obor zabývající se fundamentálními problémy, sdílenými moderní informatikou, softwarovým inženýrstvím, teorií umělé inteligence, kybernetikou, kognitivními vědami, neuropsychologií, filosofií, lingvistikou a vědami o životě včetně lékařských věd.

Tento studijní program má za cíl připravovat interdisciplinárně vzdělané odborníky, kteří se uplatní v oblasti administrativního i ekonomického řízení v globalizující se informační společnosti. Vzhledem k tomuto svému charakteru je program koncipován jako malý, s důrazem na individuální přístup ke studentům a jejich aktivní zapojení do společného odborného života od samého počátku studia.