Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Charakteristika oboru

Kognitivní informatika je multi- a transdisciplinární obor zabývající se fundamentálními problémy sdílenými moderní informatikou, softwarovým inženýrstvím, teorií umělé inteligence, kybernetikou, kognitivními vědami, neuropsychologií, filosofií, lingvistikou a vědami o životě včetně lékařských věd. Realizace tohoto nového studijního oboru (dle nejnovějších trendů vývoje informatiky) má za cíl připravovat interdisciplinárně vzdělané odborníky, kteří se uplatní v oblasti administrativního i ekonomického řízení v globalizující se informační společnosti.

Zavedení tohoto perspektivního oboru je podporováno grantem Evropského sociálního fondu (ESF) v projektu Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Na spolufinancování projektu se, kromě Evropského sociálního fondu, spolupodílí také státní rozpočet ČR a Hlavní město Praha, bez laskavé podpory jejíhož zastupitelstva a magistrátního úřadu by realizace tohoto projektu nebyla vůbec možná.

Provomájová mávátka

Více »

Kontakt | Všechny kontakty

Adresa: VŠE v Praze
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon: 224 095 366

Jarní sympósion Kognitivní informatiky 2018

proběhl v termínu 1. až 2. 6. 2018. Program a materiály jsou k nalezení zde.

 

Jarní sympósion Kognitivní informatiky 2018

proběhl v termínu 1. až 2. 6. 2018. Program a materiály jsou k nalezení zde.